De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

OB+

Binnen deze groep zitten leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, met een gesignaleerde achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden.
Kenmerkend voor deze leerlingen is de gecombineerde hulpvraag op het gebied van onderwijs en zorg. Er is sprake van 'leerbaarheid', maar tevens van 'een stevige sociaal emotionele zorgvraag'.
Deze leerlingen hebben meer individuele aandacht en ondersteuning nodig om tot leren te komen. In veel gevallen zijn dit gediagnostiseerde leerlingen op zeer jonge leeftijd.
Binnen een MKD vallen deze kinderen bijvoorbeeld op doordat zij naast een behandelaanbod ook een grote 'leerbaarheid' vertonen en zeker behoefte hebben aan een meer didactisch gericht aanbod.
Binnen het onderwijs vallen deze leerlingen op door hun expliciete zorgvraag en hun behoefte aan (individuele) begeleiding. Veelal komen ze hierdoor onvoldoende toe aan het daadwerkelijk leren.