De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

MB+ en BB+

Binnen deze groep zitten leerlingen die (nog niet) kunnen gedijen binnen structuur en aanpak van een reguliere SBO groep. Daarnaast is de setting van cluster 4 (nog) niet (aantoonbaar) passend bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. De groep is geen vervangende cluster 4 voorziening. 
Binnen deze setting kan aan leerlingen een nieuw perspectief geboden worden.  Het betreft hier over het algemeen leerlingen die door structurele gedragsproblematiek vastlopen binnen het regulier basisonderwijs, maar ook aan de grens zitten van de mogelijkheden van de reguliere groepen binnen het SBO. 
De voorziening is een thuisnabij voorziening tussen het SBO en het SO cluster 4 voor leerlingen uit het (S)BAO en leerlingen die nu in het SO cluster 4 zitten. De 'overlap' zoals beschreven bij de richtlijnen kan ook betrekking hebben op o.a.:
-   Leer en taakgedrag.
-   Storend gedrag, voortdurend reageren en/of ruzie maken.
-   De interactie met leerkrachten (overmatig afhankelijk, problemen met autoriteit, conflicten, enz.).
-   Angstig en teruggetrokken gedrag (internaliserende gedragsproblemen)
-   Agressie richting anderen of zichzelf (verbaal en/of fysiek).