De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Uitstroom naar het VO

Het streven van de school is om leerlingen uit te laten stromen naar een niveau dat bij hun mogelijkheden past. De afgelopen jaren heeft ongeveer 60% van onze leerlingen de overstap gemaakt naar het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs), veelal met extra begeleiding in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Ongeveer 40% van onze leerlingen is uitgestroomd naar het praktijkonderwijs (Pro). Een enkele leerling is na onze school aangewezen op een vorm van voortgezet speciaal onderwijs.

Meer informatie zie link:
Uitstroom in het VO.pdf