De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Leerlingenraad

Ook dit schooljaar hebben er weer 5 enthousiaste leerlingen in de leerlingenraad. Inmiddels zijn er al twee vergaderingen geweest. De eerste vergadering was het vooral kennismaken, afspraken maken en taken verdelen zoals de taak van voorzitter en notulist. Er kwam een nieuwe klok in de bibliotheek om de tijd tijdens een vergadering te bewaken.
In de groepen 6 t/m 8 is nagedacht over een wc-plan voor schonere toiletten. Alle leerlingen uit deze groepen hebben een vragnenlijst ontvangen. In de volgende vergadering bespreken we de uitkomsten en kan dit weer mee de klas in.
De klassen hebben een eigen ideeënbus die iedere vergadering wordt meegenomen.
De leerlingen uit de Leerlingenraad (LLR) mogen meedenken over bepaalde onderwerpen binnen school, b.v. schoolfeesten, aanschaffen van leesboeken en spelmateriaal, regels binnen school, etc.