De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Schooltijden/vakanties/vrije dagen

De schooltijden van De Kameleon zijn:
 
maandag         8.30 tot 14.00 uur
dinsdag 8.30 tot 14.00 uur
woensdag 8.30 tot 14.00 uur
donderdag 8.30 tot 14.00 uur
vrijdag 8.30 tot 14.00 uur
  

 
Rooster vakanties en lesvrije dagen schooljaar 2020-2021  
 
 
Vakantie/ lesvrije-dagen Datum 
Studiedag  
Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
 
Kerstvakantie   Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Studiedag  
Voorjaarsvakantie
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
 
Goede
Vrijdag/Pasen
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
 April/Meivakantie   Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartweekend Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksterweekend Maandag 24 mei 2021
 
Zomervakantie Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
 
 
Wij verzoeken u zelf dit rooster door te geven aan de BSO en/of  vervoersbedrijf , als u daar gebruik van maakt.

Klik hier voor het rooster voor volgend schooljaar.
Rooster vakanties en lesvrije dagen schooljaar 2020-2021