De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van SBO de Kameleon is actief in zaken die de school direct aangaan.
Binnen onze school bestaat de MR uit twee gekozen ouders en twee gekozen medewerkers van de school.
De MR is een wettelijk orgaan en heeft op veel beleidsterreinen instemmings- of adviesrecht, waarin de wet bepaalt of het om instemming of advies gaat. Tevens is de MR een gesprekspartner van de directeur van SBO de Kameleon.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

Armand Tournois
Amaretty Cornelia

De personeelsgeleding bestaat uit:

Wendelyn Bravenboer 
Cansu Zenen