De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Inspectiebezoek

15-05-2019
Op 13 mei jl. heeft de inspectie van onderwijs De Kameleon bezocht. Het bezoek is onderdeel van het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek bij onze stichting SPON. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie op De Kameleon gekeken of de school veilig is, de school zicht heeft op de ontwikkeling van haar leerlingen, hoe het pedagogisch klimaat is en of er voldoende gewerkt wordt aan verbeteringen (kwaliteitszorg).Tijdens deze dag heeft de inspectie gesprekken gevoerd met leerlingen, leerkrachten, het directieteam en het zorgteam.
 
We zijn ontzettend blij dat we van de inspectie te horen hebben gekregen, dat alle onderdelen die zij onderzocht hebben in orde zijn en dat het pedagogische klimaat en de kwaliteitscultuur met een goed beoordeeld zijn.
 
We zijn ontzettend trots op de uitslag en gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn, proberen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen.